ozpppz

OZP pojišťovna

OZP cestovní pojištění poskytuje zdravotní pojišťovna. Oborovou zdravotní pojišťovnu je možné považovat za specialistu na zdravotní pojištění. V České republice patří mezi tři největší pojistné subjekty působící na našem pojistném trhu. Náplní její činnosti je poskytování zdravotního pojištění všeho druhu. Mimo pojištění se zabývá i preventivními programy na ochranu zdraví. Kromě toho poskytuje svým klientům i OZP cestovní pojištění. V rámci pojistných ochran zajišťuje pro své klienty i asistenční služby dle potřeby. Pojistné krytí v případě uzavření pojistné smlouvy, se týká především zdravotních rizik všeho druhu. V případě sjenání pojistné smlouvy na OZPcestovní pojištění má klient jistotu, že pokud u něho dojde k újmě na zdraví v souvislosti s cestováním, nebo při pobytu v zahraničí – bude mít od OZP pojišťovny pokryty škody ve sjednané výši.

Zahrada

Informace pro klienty OZP

Veškeré inofmace pro klienty týkající se OZP cestovního pojištění jsou zveřejněny na příslušných webových stránkách. OZP pojišťovna pravidelně informuje své klienty, ale i další zájemce o novinkách z oblasti pojištění. Pro letošní rok má pojišťovna OZP připravenou celou sadu benefitů, které klienti mohou získat pokud splní stanovené podmínky. V rámci povinného zdravotního pojištění jsou realizovány preventivní zdravotní programy, mimo to klienti OZP mohou získat i řadu příspěvků na prevenci. OZP cestovní pojištění rozšiřuje dále poskytované pojistné služby pojišťovny.

VITAKONTO

OZP zdravotní pojišťovna v rámci svých služeb pro klienty zřídila aktivní elektronický systém, který automaticky zaznamenává bonusy všem pojištěným klientům. Každý klient OZP má svoje VITAKONTO. Jeho součástí je tzn. VITAKARTA, která je vlastně elektronický zdravotní deník. Výhodou je, že je pro klienty dostupná i na mobilních zařízeních, jako aplikace mVITAKARTA. Tím však nekončí v žádném případě poskytování asistenčních služeb, ty fungují dále – nonstop.