ozpppz

OZP cestovní pojištění online

OZP cestovní pojištění se dá sjednat různými způsoby. Jeden ze způsobůje sjednání pojistné ochrany přímo v pojišťovně, nebo na některé z jejich poboček. Určitě nejrychlejším způsobem uzavření pojistné smlouvy je online sjednání. Při rozhodování a volbě pojistné ochrany si klienti mohou vybrat optimální variantu pokrytí cestovních rizik, právě na jejich plánovanou cestu. OZP cestovní pojištění rozlišuje poskytovanou pojistnou ochranu z několika hledisek. V první řadě je nutno stanovit o jakou cestu se jedná. V druhé řadě se zohledňuje požadavek na pojištovanou osobu. Pro cestu je volen především její charakter - krátkodový, nebo dlouhodobý. Záleží také na typu cesty – může být turistická, nebo pracovní. OZP cestovní pojištění se může uzavřít pro jednotlivé osoby, nebo skupiny osob, případně i pro celé rodiny. U pojišťovaných osob je rozlišováno, zda se jedná o soukromou osobu, nebo popřípadě o zaměstnance.

Tramvaj

Krátkodobé cestovní pojištění

Krátkodobé OZP cestovní pojištění nabízí klientům vysoké pojistné limity, na různě volitelná cestovní rizika a především kvalitní asistenční služby. Všeobecně by se dalo říci, že obsah a náplň OZP cestovního pojištění je plně flexibilní a rychle reaguje na požadavky klientů. Úroveň pojistné ochrany si může klient zvolit sám, dle svých požadavků. Při vzniku škodné události se může pojištěnec spolehnout na rychlou likvidaci pojistné události a na adekvátní odškodnění v rámci sjednaných pojistných podmínek.

Dlouhodobé cestovní pojištění

OZP cestovní pojištění kopíruje krátkodobé pojištění. Také obsahuje vysoké pojistné limity, na různě volitelná pojistná rizika, včetně kvalitně poskytovaných asistenčních služeb. OZP pojišťovna dbá na rychlé vyřízení škodných událostí i při tomto druhu poskytované pojistné ochraně. Dlouhodobé cestovní pojištění lze využít i pro právnické osoby a pro jejich služební cesty.