ozpppz

OZP 207 cestovní pojištění

Co znamená OZP 207 cestovní pojištění? OZP zdravotní pojišťovna má v hierachii pojišťoven přiřazené identofikační číslo – 207. České zdravotní pojišťovny jsou opatřeny příslušným číslem, aby se zjednodušila agenda. Takže pokud je někde místo názvu pojišťovny uvedeno číslo 207 - mělo by být již známo, o jakou pojišťovnu se jedná. OZP zdravotní pojišťovna má pro své klienty připravenou širokou škálu pojistných programů zaměřených především na zdravotní rizka, mezi ně patří i OZP cestovní pojištění. Kromě pojistných produktů poskytuje svým klientům i celou řadu asistenčních služeb. Na základě zkušeností z předchozích období, je možné říci, že rychlou konzultací s asistenční službou OZP lze zabránit vážnějším následkům na zdraví pojištěných osob. Asistenční služby je možné sjednat i při uzavírání pojistné smlouvy na OZP cestovní pojištění.

Zámek Italie

Asistenční služby OZP

OZP pojišťovna zajišťuje svým klientům následující asistenční služby:
• rychlou konzultaci s lékařem
• objednání k lékaři
• zajištění převozu
• lékovou poradnu
• právní poradnu
• zprostředkování rehabilitace
• zprostředkování prevence
• a další...

Celou řadu uvedených asistenčních služeb mohou využít i pojištění klienti, kteří mají uzavřené OZP cestovní pojištění a to v případě, pokud se dostanou do svízelné, nebo kritické situace v době trvání cesty, nebo při pobytu v zahraničí.

Co kryje ozp cestovní pojištění

Základem uzavřené pojistné smlouvy na OZP cestovní pojištění je především poskytnutí pojistné ochrany na zdravotní rizika vyplývající z podniknuté cesty. Uzavření pojistné smlouvy na cestovní rizika u pojišťovny OZP dává klientům jistotu pokrytí finančních výdajů, které souvisí s ošetřením, léčbou, léky, hospitalizací a souvisejícími úkony při zdravotních obtížích. K tomuto základu si každý klient může dojednat i celou řadu dalších potřebných připojištění zdraví a majetku.