ozpppz

Co lze pojistit do zahraničí

V rámci OZP cestovního pojištění do zahraničí je možné vybrat z několika druhů pojistek. Běžně se nabízí různě zaměřené pojistné produkty, které jsou určeny na pokrytí možných rizik při cestování. Pokrytí cestovních rizik zahrnuje cestu a pobyt v zahraničí. OZP cestovní pojištění zahrnuje tedy pojištění pobytu, které však bývá zaměřeno především na rizika, která vyplývají z prováděné činnosti během daného pobytu. Rozlišuje se, zda se jedná o soukromou, nebo pracovní, případně cestu jiného charakteru např. studijní, expedice, sportovci apod. Sjednané OZP cestovní pojištění zohledňuje i cíl cesty a je výrazem rizikovosti tamní destinace.

skupina lidi u moře

Druhy pojištění do zahraničí

OZP cestovní pojištění do zahraničí poskytuje dostatečný výběr druhů pojistek na cesty. Základem je cestovní pojištění, které se dá rozšířit o další doplňková připojištění. Mezi nejčastěji poskytovanými pojistkami najdeme následující:

  • základní cestovní pojištění
  • úrazové připojištění
  • pojištění odpovědnosti za škodu
  • pojištění zavazadel
  • pojištění storna
  • apod.

Existuje ještě celá řada dalších připojištění, která vyjadřují konkrétní a specifickou míru rizik, které pojišťovny na základě individuální potřeby klienta zabezpečí uzavřenou pojistnou smlouvou.

Srovnání pojištění do zahraničí

OZP cestovní pojištění do zahraničí si lze porovnat s ostatními pojišťovnami, což umožňuje i nezávazné srovnání cen cestovních pojistek. Ceny za cestovní pojištění je možné porovnat pomocí srovnávače. Ten vyhodnotí zadaná data o požadovaném pojištění a po vyhodnocení doporučí pojišťovnu, u které lze pořídit pojištění nejlevněji. Jedná se však, ale jen o typ na pojišťovnu poskytující nejnižší ceny za pojištění do zahraničí, vlastní podmínky pojištění je nutno dohodnout přímo s vybranou pojišťovnou dle potřeb a účelu vycestování.